I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Współpracujemy - pokazujemy możliwości

UMOWA O WSPÓŁPRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W NYSIE

W dniu 20.05.2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. W ramach porozumienia PWSZ obejmuje patronatem naukowym I LO i zobowiązuje się do wspierania naszego liceum w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży.

 Ze strony PWSZ umowę podpisał Rektor – dr inż. Przemysław Malinowski, a ze strony I LO p. Dyrektor Katarzyna Grochowska.

 

Współpraca obejmie m.in.: uczestniczenie uczniów i nauczycieli w wykładach otwartych i sesjach kół naukowych, prowadzenie doradztwa zawodowego i metodycznego nauczycieli, wspieranie doradztwa zawodowego dla uczniów – dotyczącego przyszłych wyborów kierunków kształcenia i zawodu, a także poprzez pozyskiwanie grantów w ramach projektów unijnych.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Brzegu: p. Wicestarosty – Ewy Smolińskiej, p. Naczelinik Wydziału Oświaty – Anetty Zych Rzepeckiej, p. Tomasza Komarnickiego – członka Zarządu Powiatu, a także dyrektorów szkół średnich i młodzieży.

To kolejna umowa z wyższą uczelnią. Współpracujemy już z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno–Ekonomiczną w Brzegu.

Spotkanie zakończyło się oprowadzeniem uczestników przez Gospodarzy po wydziałach uczelni. Na wszystkich wrażenie zrobiło bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie pracowni ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb kierunków kształcenia (kosmetologia, ratownictwo, pielęgniarstwo, architektoniczny) oraz cała baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dostępna dla studentów.

Jednym słowem – odkryliśmy nowe możliwości.

 

zdjęcia pochodzą ze strony https://www.facebook.com/PWSZwNysie/

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl