I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Edukacja Filmowa w I LO w Brzegu

Edukacja filmowa jest jednym z zadań w podstawie programowej z języka polskiego w szkole średniej. W związku z tym, uczniowie I LO mieli okazję wziąć udział w projekcie, będącym innowacją pedagogiczną, prowadzoną od listopada 2018 do kwietnia 2019 przez panie Grażynę Woźniak i Annę Królak.

W ramach projektu powstał Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy, którego spotkania odbywały się co dwa tygodnie po lekcjach. Na wstępie każdego spotkania przedstawiane były prezentacje dotyczące twórcy filmu i jego artystycznego dorobku. Często uczestnicy dyskutowali o problemach poruszanych w obejrzanych filmach. Dużą pomocą dla uczniów były przygotowane przez prowadzące metryki filmów, zawierające najważniejsze informacje o prezentowanym dziele. Znalazły się tam kontynuacje i motywy przedstawiane w filmach, nawiązujące do innych tekstów kultury. Materiały te miały być ułatwieniem dla maturzystów przygotowujących sie do egzaminu dojrzałości.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego była kinematografia polska. Obejrzeliśmy miedzy innymi: Krótki film o zabijaniu K. Kieślowskiego, Pianistę R. Polańskiego, Najlepszego Ł. Palkowskiego, Zimną wojnę P. Pawlikowskiego, Ziemię obiecaną A. Wajdy, Śmierć jak kromka chleba K. Kutza, Różę W. Smarzowskiego i inne.

Udział w Szkolnym Dyskusyjnym Klubie Filmowym był okazją do poszerzenia i pogłębienia wiedzy o polskim filmie, języku filmu i gatunkach filmowych. Innowacja świetnie promowała wartościowy dorobek rodzimej kultury i podniosła poziom zainteresowania filmem polskim i podejmowanymi tam problemami.

Kolejnym cennym osiągnięciem programu była realizacja treści Programu wychowawczo-profilaktycznego I LO, między innymi wspieranie i rozwój zainteresowań uczniów, dbanie o pozytywny klimat szkoły oraz kształtowanie człowieka zdolnego do świadomych i samodzielnych sądów i działań, otwartego na nowe treści i budowanie własnej świadomości moralnej. Równie ważnym celem osiągniętym w trakcie realizacji projektu było uczenie postawy poszanowania tradycji i narodowego dziedzictwa kulturowego oraz umiejętności organizowania wartościowego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Anna Królak Grażyna Woźniak

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl