I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Ciągi liczbowe w arkuszu kalkulacyjnym

„Ciągi liczbowe  w arkuszu kalkulacyjnym”

Innowacja metodyczna na lekcji matematyki

Nauczyciel mgr inż. Sylwia Kownacka

 

Innowacja dotyczy sposobu wprowadzania pojęć: ciągu arytmetycznego  oraz geometrycznego w klasie drugiej. Jest związana z realizacją podstawy programowej z matematyki w zakresie podstawowym: ciąg arytmetyczny [P5.2., P5.3.], ciąg geometryczny [P5.2., P5.4.]. Nowatorski sposób to zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obserwowania zależności między liczbami i wyciągania wniosków. Metoda ta pozwoli uczniom w rozwoju kluczowych kompetencji matematycznych w zakresie analizy i uogólniania. Jest to również narzędzie zachęcające do pracy na ciągach liczbowych, uczeń zostanie zapoznany z nimi w sposób naturalny i łatwo będzie mógł przyswoić sobie pojęcia związane z wyrazami ciągu arytmetycznego i geometrycznego.

 

Cele założone do osiągnięcia:

 • uczeń pozna metodę tworzenia ciągu arytmetycznego oraz geometrycznego,
 • pozna nazewnictwo w obu rodzajach ciągów,
 • zaobserwuje zależności między wyrazami ciągów i zapisze wnioski przy pomocy nauczyciela,
 • zaobserwuje zastosowanie technologii informacyjnej w nauce matematyki,
 • pozna metodę wykorzystania arkusza kalkulacyjnego  i jego możliwości (np.    do sprawdzenia przy szukaniu 278 wyrazu ciągu arytmetycznego).

 

Termin realizacji:  maj – czerwiec,  rok szkolny 2018/2019

Klasa 2a oraz klasa 2c zgodnie z przyjętym planem nauczania, temat dotyczący ciągów liczbowych ( „Ciąg arytmetyczny” oraz „Ciąg geometryczny”).

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl