I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Kalendarz roku szkolnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI: 

 

 • 4 WRZEŚNIA – spotkanie organizacyjne i informujące dla rodziców uczniów kl. I po szkole podstawowej i gimnajzum11 WRZEŚNIA

 • 11 WRZEŚNIA - spotkanie organizacyjne i informujące dla rodziców uczniów kl. II i III
 • 23 PAŹDZIERNIKA – informacja na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu kl. I – III
 • 18 GRUDNIA – poinformowanie rodziców o możliwych zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną – na piśmie kl. I – III

 • 22 STYCZNIA– informacja na temat klasyfikacji śródrocznej kl. I – III

 • 8 KWIETNIA - informacja na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu kl. I – III (klasy III – zagrożenia oceną niedostateczną na piśmie)

 • 4 CZERWCA – poinformowanie rodziców o możliwych zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną – na piśmie kl. I – II

 

 

Wychowawca może zwołać zebranie rodziców w dowolnym terminie, wg potrzeb – po uprzednim poinformowaniu dyrekcji szkoły.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. nr 186 poz. 1245 z późniejszymi zmianami) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, proszę o opinię w sprawie dodatkowych dni wolnych, przewidzianych w roku szkolnym 2019/2020 to jest:

 

02.09.2019 r. poniedziałek - z przyczyn organizacyjnych
14.10.2019 r. poniedziałek – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
04.05.2020 r. poniedziałek – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2020 r. wtorek – egzamin maturalny z matematyki
06.05.2020 r. środa – egzamin maturalny z języka angielskiego
24.04.2020r. piątek – uroczyste zakończenie szkoły przez klasy maturalne
1.06.2020 r. piątek – Dzień Sportu
12.06.2020 r. piątek – z przyczyn organizacyjnych
26.06.2020 r. piątek – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl