I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Wywiadówki

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI: 

 

 • 12 WRZEŚNIA – spotkanie organizacyjne i informujące dla rodziców uczniów kl. I - III

 • 24 PAŹDZIERNIKA – informacja na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu kl. I – III

 • 18 GRUDNIA – poinformowanie rodziców o możliwych zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną – na piśmie kl. I – III

 • 23 STYCZNIA– informacja na temat klasyfikacji śródrocznej kl. I – III

 • 20 MARCA - informacja na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu kl. I – III (klasy III – zagrożenia oceną niedostateczną na piśmie)

 • 15 MAJA – poinformowanie rodziców o możliwych zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną – na piśmie kl. I – II

 

 

Wychowawca może zwołać zebranie rodziców w dowolnym terminie, wg potrzeb – po uprzednim poinformowaniu dyrekcji szkoły.

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl