I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Regulamin ICIM

Regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego (ICIM)

 

 1. Stanowiska komputerowe w ICIM służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
 2. Użytkownicy logują się na konta: czytelnik, hasło: centrum.
 3. Korzystać należy z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących ustawieniach systemowych. Stanowczo zabrania się podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do innych kont.
 4. Nie wolno odwiedzać stron internetowych oraz przechowywać plików o treściach sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane, zasoby takie zostaną usunięte bez uprzedzenia.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się 1- 2 osoby.
 6. W ICIM należy zachować ciszę.
 7. Zabrania się spożywania posiłków podczas korzystania z komputera..
 8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu komputerowego należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. Słuchawki można pożyczać w u bibliotekarza.
 10.  Za drukowanie i kserowanie pobierana jest opłata.
 11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego, kradzież lub wandalizm. Uczeń, który dokona zmian w systemie komputerowym, wymagających reinstalacji systemu, ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości przedstawionej na rachunku firmy wykonującej tę usługę. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad określonych w powyższym regulaminie bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl