I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Symulacja sytuacji rzeczywistych podczas lekcji języka angielskiego

Typ i nazwa szkoły lub placówki oraz adres I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO, BRZEG UL. ARMII KRAJOWEJ 7

Oddział, w którym będzie realizowana innowacja: 3b,3e

 

DANE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Nazwa innowacji / temat: Symulacja sytuacji rzeczywistych podczas lekcji języka angielskiego

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego: Beata Kozicka

Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację: Beata Kozicka

Czas trwania innowacji: 1 wrzesień 2018 – 1 kwiecień 2019

Rodzaj innowacji pedagogicznej: METODYCZNA


OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


1. Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Symulacja sytuacji praktycznych pozwala uczącemu się języka angielskiego zrozumieć potrzebę i przydatność języków obcych we współczesnym swiecie.
Naśladując codzienne sytuacje uczniowie bawią się , a przy tym powtarzają praktyczne słownictwo i zwroty.

 

2. Cele innowacji pedagogicznej:

• Promowanie praktycznego wykorzystania języka angielskiego wśród młodzieży
• Motywowanie do nauki języków obcych
• Zachęcanie do rozwijania swoich umiejętności językowych pokazując ich praktyczne zastosowanie
• Pobudzenie aktywności uczniów 

 

3. Spodziewane efekty:  

• Uświadomienie sobie potrzeby uczenia się języka angielskiego
• Wzbogacenie czynnego zasobu słownictwa i jego wykorzystanie w praktyce
• Rozwijanie umiejętności mówienia , a szczególnie dialogu
• Podniesienie motywacji do nauki

 

4. Sposoby ewaluacji :

• Rozmowy z uczniami
• Obserwacja pracy i zaangażowania uczestników

 

 

 

 

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl