I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Gramatyka angielska śpiewająco

„Gramatyka angielska śpiewająco” - wykorzystanie piosenki w utrawalaniu struktur gramatycznych i leksykalnych języka angielskiego

 

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego Beata Kozicka
Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację Beata Kozicka


Czas trwania innowacji:
• data rozpoczęcia i data zakończenia: 1 październik 2018 -1 czerwiec 2019 (raz w miesiącu)

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej - METODYCZNA

 

 OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


1. Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Atrakcyjna forma zajęć zwiększa zainteresowanie młodych ludzi językiem obcym. Słuchanie piosenek jest jedną z ulubionych form spędzania czasu, stąd pomysł ,aby na bazie popularnych przebojów ćwiczyć, a nawet wprowadzać rozmaite struktury gramatyczne i leksykalne. Powtórzenia są łatwiej przyswajane i zapamiętywane. Akcent, wymowa i intonacja to dodatkowe atuty.

 

2. Cele innowacji pedagogicznej:

• Rozwijanie inteligencji muzycznej do poznawania leksyki i gramatyki
• Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania
• Zwiększenie motywacji poprzez użycie autentycznego materiału
• Wzbogacenie słownictwa 


3. Spodziewane efekty: 

• Podniesienie motywacji do nauki języka
• Zwiększenie kontaktu z językiem potocznym
• Wzbogacenie słownictwa
• Pokonywanie bariery w posługiwaniu się językiem
• Poprawa umiejętności pracy grupowej
• Wzrost pewności siebie

 

4. Sposoby ewaluacji :

• Rozmowy z uczniami
• Obserwacja pracy
• Analiza efektów
• Ankieta

 

 

 

 

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl